زندانيان سياسی برای خجسته باد نوروز از زندان ها آزاد می شوند

از طريقی با اطلاع شده ام که عده ی قابل ملاحظه ای زندانی سياسی برای خجسته باد نوروز از زندان ها در ايران آزاد خواهند شد. اين مژده به اندازه ای بر روح و روان من تاثير داشت که فوری آن را در اين وبلاگ اعلام کردم. اميدوارم اينچنين باشد تا عده ای انسان دگرانديش ايرانی که جرمی بجز نوشتن و ارائه انديشه خود نداشته اند به کانون گرم خانواده بازگردند. به قول آقای عطاالله مهاجرانی و با استقبال از ترانه ی زنده ياد فرهاد: بوی عيدی بوی سيب..... نوروزمان خجسته و روزگارمان بهار باد. محمود دهقانی

/ 2 نظر / 6 بازدید
شکوفه یاس

سلام ... / بهار آمد / شکوفه ها بر شاخسار درختان روئيدند / دشت پر شد از شقايق و لاله سرخ / رودها خروشان جاری شدند / و قناری ها ترانه خوان / اما ... / هنوز دستان کودک نياز خالی است / دل کبوتر اندوه غم گرفته / و ياس سپيد داغ شبنم دارد / و چشمانی منتظر که به افق دوخته شده اند / بيائيد دعا کنيم ... / دعا کنيم که نسيم بهار / بر دستان نياز بوسه زند / و بر آن گل عشق بکارد / و در دل کبوتر شادی را مهمان کند / و او را در آسمان اميد پرواز دهد / و گل ياس را در سپيده دمان / پر کند از شبنم ايثار / و چشمان عاشقان منتظر / را با طلوع خورشید عدالت روشن کند .... دلت بهاری ... سال نو مبارک ... حق یارت

فرید

درود بر شما ... خبر بسيار خوبی بود من هم از اين جريان خرسند شدم ( البته اگر واقعي باشد و شامل حال همه گردد ) رسيدن بهار هم به شما تبريک می گوييم... پايدار باشيد و بدرود.