آش نذری لیلی و کاسه مجنون

می گویند خانه ی لیلی آش نذری می دادند. مجنون هم کاسه ش را ورداشت و رفت که آش بگیره. لیلی همه ی آدم های صف را آش داد نوبت به مجنون که رسید کاسه اش را انداخت و شکست. آدم هائی که توی صف بودند خندیدند و  با نگاهای پر  معنی مجنون را ورانداز کردند . مجنون که زیر بار نگاه ها داشت خرد می شد رو به جماعت گفت: اگر با دیگرانش بود میلی/ چرا ظرف مرا بشکست لیلی. محمود دهقانی

/ 3 نظر / 35 بازدید
بیلی و من

سلام محمود جان پیشنهاد جالبی بود، اشکال در این است که من هنوز گذاشتن صدا و یا موسیقی را در وبلاگ بلد نیستم. یاد گرفتم آن کاررا خواهم کرد.

s.hossein

به مجنون گفت روزی عيب جوئی... که پيدا کن به از ليلی نکوئی.... ////// که ليلی گر چه در چشم تو حوری است به هر عضوی ز اعضايش قصوری است

دختر بس

جالب بود هم این و هم مطلب قبلی.