رنج عيسی The Passion of The Chirist

اندوه يا رنج عيسی نام فيلم هنرپيشه استراليائی مل گيبسون اين روزها ورد زبان پيروجوان اين شبه قاره شده ودرمحافل هنری جهان نظر منتقدين راجلب کرده است.مل گيبسون در اين فيلم۱۳۷ دقيقه ای دوازده ساعت آخر عمر عيسی مسيح در اورشليم را به هنگامی که با غل و زنجيربرصليب ميخکوب می شود طوری به تصوير کشيده که راهب و ترسا و دين دار و بی دين را به سينما آورده است.فيلم از تکنيک خوب صداوتصويربرخورداربوده و گزينش هنرپيشگان با توجه به زادگاه خاورميانه ای عيسی ابن مريم بسيار سنجيده است.مل گيبسون انجيل را به لاتين و با زيرنويس انگليسی بازگو کرده ودرصحنه ها غافلگيرانه با فوران خون پيامبر خود بيننده را آنچنان منقلب می کند که نگارنده در سالن سينما شاهد اشک بر گونه های مردم به هنگام نمايش فيلم بوده ام.تاکنون يک زن در امريکاباديدن فيلم دچارحمله ی قلبی شده ودرگذشته است و جماعت زيادی به حالت اغمافرورفته اند.هرچندازورودنوجوانان جلوگيری شده و با توصيه می خواهند کسانی که مشکلات قلبی دارند ازديدن فيلم خودداری کنندولی سينماها مملو از تماشاچی می شودوشايع است که پربيننده ترين فيلم سال شناخته خواهد شد.گفته می شود بنابرمسائل سياسی بعضی دولت ها مايل به نمايش فيلم نبوده اند.نخستين انتقاد از جامعه يهودی در جهان بود که مايل به بازگوئی و تازه کردن اين کهته ی اندوهبار مذهبی نيستند.بويژه در شرايط امروزخاورميانه که مسيحيان را به دلسوزی بااعراب برخواهدانگيخت.دومين انتقادازکسانی است که جامه ی خونين و شلاق زدن در فيلم را از نظر روحی زيانبار می دانند.گروه سوم معتقدند جوانان و نوجوانان درکليساشاهدمجسمه خونين عيسی هستندواين فيلم آگاهی آنهارابالامی برد.به هرروی موفقيت وسروصدابرسراين فيلم درجهان بنابرآنچه نگارنده تحقيق کرده ام تربيت خانوادگی مل گيبسون است.پدرش از کاتوليک های بسيارمقيدبوده وفرزندراازدوران کودکی با تاريخ مسيحيت آشنا کرده که امروز مل باشناختی که از شرايط روزجهان داردتوانسته است شام آخرعيسی راگوياترازنقاشی لئوناردوداوينچی به تصويرکشيده وبه سينمای جهان ارائه دهد.محموددهقانی

/ 10 نظر / 8 بازدید
Reza

محمود عزيز را قربان برم. رضا

afshin

درود به تو محمود جان من اين فيلم رو نديدم ولی بايد قشنگ باشه. فيلم اخرين وسوسه های مسيح رو ديدی اگه نديدی حتما ببين مال اسکور سيزيه... موفق باشی . يا حق

Rasoul

آقای دهقانی. در عراق جمع کثيری انسان با بمب تکه پاره شد. شما از رنج عيسا نوشتيد. من نطرات شما را در وبلاگ ها می خوانم. ماشاا.. همه جا می نويسيد. خوب می نويسيد. ولی از مردم بی گناه عراق چيزی نديدم. عاقبت بخير باشيد. رسول

Mahmoud Dehgani

به رسول عزيز: دوست ديگری هم مثل شما در وبلاگی ديگر اين سوال را مطرح فرموده اند که به ايشان در همانجا پاسخ داده ام . بدرستی در نيافتم که چرا اين سوال از من می شود ؟. راستش را بخواهيد آن دوست با نام ( آشورا ۱۰ ) با پست الکترونيکی فارسی اين موضوع را به من يادآور شده اند. بايد به آن دوست جوان عرض کنم. (جوان می گويم چون ايشان اسم مستعارشان را آشورا ۱۰ نوشته اند که خواسته اند دهم عاشورا را يادآوری کنند.) عرض می کنم اين فاجعه مثل فاجعه تاريخی کربلا تلخ و ناگوار بود. و اما در مورد فيلم رنج عيسی بايد بگويم که من در اين گوشه ی دنيا نظرم را در مورد اين فيلم برای اين نوشتم که شما در آن گوشه دنيا آگاهی بهتری داشته باشيد. حالا نوبت شماست که از آن گوشه دنيا و يا هر گوشه ای که هستيد من و ديگران را از سناريو آن فاجعه هولناک در کربلا آگاه بفرمائيد. با ارادت و اخلاص. محمود دهقانی

afshin

شرمنده ام. واقعا بايد منو ببخشيد.بزاريد به حساب تازه کار بودن من. از راهنمائيت سپاسگذارم و باز هم معذرت..... يا حق

Bahar

من خواننده هميشگی ترجمه و نوشته های شما هستم. چرا بيشتر نمينويسيد؟

Jamshid

من اين فيلم را ديدم. همانطور که نوشته ايد يک شام آخر واقعی است. موفق و مويد باشيد.

motamedi Dariosh

آقای دهقانی از شب شعر هم بنويسيد. ممنونم

Jamshid

Hi Dariosh, When you coming to London ?

dmotamadi@yahoo.com.au

اواخر ماه می احتمالا اگر باباهه سرکيسه شل کنه. حتمن اين فيلمو ببين.