پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

آثار باستانی کرمانشاه و گردشگری در دیار پهلوانان

گزارشی از سفر به کرمانشاه    آثار باستانی کرمانشاه و گردشگری در دیار پهلوانان دکتر محمود دهقانی کرمانشاه دارای ساختمان‌های بسیار با ارزش تاریخی ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 135 بازدید