پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

گزارشی از دژ سپهر سپهران و گردشگری در استان لرستان

این گزارش در  روزنامه روزگار:  http://roozegardaily.com/pdf/90-04-18/08.pdf  "ایران نامه" دکتر شاهین سپنتاhttp://drshahinsepanta.blogsky.com/1390/05/24/post-656/ وب سایت تاریخ تاتر. بابک دهقانی : http://tarikhtheater.blogfa.com/post-195.aspx هفته نامه نسیم جنوب بوشهر:http://www.nasimjonoub.com/authors/?id=-2031953756 رادیوهای ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 181 بازدید