پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

دبیرستان ایرانیان دبی و بخشنامه کلیسا !

برگرفته از پایگاه میراث فرهنگی "ایران نامه" http://drshahinsepanta.blogsky.com/1392/02/17/post-987/ خاطره ای از دکتر دهقانی دبیرستان ایرانیان دبی و بخشنامه کلیسا ! دکتر محمود دهقانی در ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 151 بازدید