سیزده به در

 بر گرفته از سایت ایران نامه دکتر شاهین سپنتا

http://drshahinsepanta.blogsky.com/

/ 3 نظر / 110 بازدید
نسرین

دکتر دهقانی به سایت وزین ایران نامه سر زدم. پر بارترین سایت مسایل روزمره ایران است.

امیری

دلنشین بود. فرخنده با دا نوروزتان

محمود دهقانی

سلام ممنون که خبرم کردی اطلاعات جامعی بود مخصوصاً این قسمت اشاره به این موضوع به این دلیل است که در قرون گذشته همانگونه که مورخین آگاهند اقتدار همیشه مرهون مردی قوی و نیرومند و بی محابا و خونریز بوده و در ایران فقط میرمهنا اینطور نبود. اردشیر بابکان هزاران سر از اشکانی ها برید و در معبد ناهید آویخت، شاه اسماعیل اول تبلا و تبرا شعارش بود، شاه عباس اول پسرش را کشت. با قشقرق پری خان خانم دختر زیبای شاه طهماسب اول و دسیسه های معجون و فلونا بود که شاه اسماعیل دوم و حسن حلواچی در قزوین پایتخت ایران به قتل می رسند. آقا محمد خان قاجار بیست و سه کیلو چشم از حدقه درآورد، سلطان محمود غزنوی از کشته ها پشته ساخت، یعقوب لیث صفاری مردم کابل را به قتل و غارت کشید و سرهای بریده را با کشتی از روی آب هیرمند به سیستان فرستاد. نادر شاه افشار کشتار نزدیکانش ضرب المثل شد. اینها همه با قتل سعی در تثبیت اقتدار یک ملت را داشته اند و در آن تاریخ، جز این راهی نبود باز هم ممنون بروز شدید باز هم خبرم کنید خوشحالم می کنید یا حق