dehgani.persianblog.ir

Mahmoud Dehgani روزنوشت های محمود دهقانی

مارکز، شمع خاموش شده شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی

مارکز، شمع شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی برگرفته از:  "سیمرغ" مارکز، شمع شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی دکتر محمود دهقانی مجله فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 108 بازدید
شهریور 98
1 پست
مرداد 98
1 پست
تیر 98
1 پست
خرداد 98
1 پست
بهمن 96
6 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
7 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
3 پست