سخنرانی فرهنگی انجمن دانشنامه ايرانيکا در سيدنی استراليا

بعد از چهار ماه که به سيدنی برگشته ام کوله باری از مشکلات و کار و پرداخت قبض آب و برق . تلفن و هزار زهر مار ديگر تا يکی دو ماه ديگر آرامم نمی گذارند. تازه بعد هم بايد به پيغام های ضبط شده و ايميل ها پاسخ بدهم. پريروز اولين تلفن از بر و بچه های خودمان بود که انجمن ايرانيکا را در استراليا برای کار فرهنگی ثبت کرده بوديم. قبلا با ايميل به من اطلاع داده بودند که از ميان ايرانی های خارج دو نفر نويسنده و پژوهشگر را بايد برای يک سخنرانی دعوت کنيم که خوشبختانه يکی از آنها آقای دکتر جليل دوستخواه بود و يکی هم آقای فريدون تنکابنی. من اين خبر را بعد از ملاقاتی که با منيرو روانی پور در تهران داشتم و دو تا از دانشجوهای خيلی مهربان او هم زحمت کشيدند و من را تا عباس آباد رساندند از يک (کافه نت) دريافت کردم. سعی کردم برنامه ام را طوری رديف کنم که برای شبی که مراسم سخنرانی اين دو بزرگوار را داشتيم در سيدنی باشم و خوشبختانه سفر بر وفق مراد پيش رفت و ديشب برنامه با خوشامدگوئی به اين دو فرهيخته و حضار آغاز شد و دکتر دوستخواه با عنوان: پژواک فرهنگ کهن ايرانی در فرهنگ و ادب هزاره اخير . و آقای تنکابنی با عنوان: طنز چگونه ساخته می شود طنز شفاهی مردمی) سخنرانی کردند که استقبال خوبی شد و جا دارد از خانه فرهنگ ايرا ن بويژه آقای دکتر رزاقی پور سپاسگذاری نمائيم. محمود دهقانی

/ 3 نظر / 41 بازدید
Reza Omidi

با تشکر و قدردانی از ايران دوستان و جناب دهقانی گل.

Rahela Yar

درود بر دوست گرامی محمود دهقانی! خوشحالم که اين خانه ی زيبا دوباره حال وهوای قبلی اش را باز يافته است. حضور تان را هميشگی ميخواهم. کامگار باشيد