از همه جا و همه چيز

مطالب زير  از ماهنامه Focus چاپ لندن  است که آقای فرشيد اکبريان آذرترجمه کرده و در ماهنامه روزگار نو شماره ی ۲۰۷ دفتر سوم- سال هيجدهم ارديبهشت ۱۳۷۸ به سردبيری روانشاد اسمعيل پوروالی در فرانسه  به چاپ رسيده است. بر اين تصميمم تا در مواقعی که بشدت درگيربوده  و فرصت نوشتن و يا ترجمه  را نداشته باشم از آنها در اين وبلاگ برای آگاهی عموم استفاده کنم. محمود دهقانی

* اگر گربه ها زمين لرزه را زودتر از ديگر جانوران پيش بينی می کنند بعلت حواس تيز و حافظه ی قوی آنهاست.

*بازماندگان قبايل سرخ پوست معروف به نژاد (مايا) در حال حاضر در شبه جزيره ی (ياکوتان Yacutan ) واقع در مکزيک زندگی می کنند و شمارشان ۴ ميليون تن است و زبانشان نيز از ريشه ی زبان قوم ( مايا) می باشد.

*با بهره گيری از دستگاه تجزيه (ژن) ها معلوم شده است که نواده های خانم (Sally Hemings سالی همينگس) همگی يکدست نواده های ( توماس جفرسون Thomas Jefferson ) رئيس جمهوری امريکا نيز می باشند و چون توماس جفرسون با اين زن روابط نامشروع داشته است همه ی فرزندان اين خانم حاصل همخوابگی با آن رئيس جمهوری بوده است. گو اينکه آقای جفرسون تا وقتی زنده بود منکر هرگونه رابطه ی جنسی با اين خانم شده بود.

*پژوهش های نوين دانش ژنتيک نشانگر آن است که لاک پشت ها و دايناسورها از يک خانواده اند.

* در دانشگاه (کلمسون Clemson ) امريکا يک استاد رشته ی دامپزشکی به نام آقای (گلن بيرنکوت Glen Birrencott ) نشان داد که اگر ۳ درصد در خوراک مرغان (ماکيان) سير مخلوط شود نه تنها مرغدانی بوی بهتری بخود می گيرد بلکه ميزان کلسترول تخم مرغ آنها هم در حدود نيم درصد کاهش می يابد.

*يک دارو که برای مداوای بيماران مبتلا به ( اپيلپسی) ( صرع)بکار می رود نشان داده است که اعتياد سيگار را نيز از بين می برد.

*روانشناسان بر اين باورند که احساس های مربوط به گريه و زاری و عزاداری در انسان بسيار قوی تر از احساس های مربوط به شادی و خنده می باشد. به همين دليل گرياندن بسيار ساده تر از خنداندن است.

*بقايای يک کوه آتشفشانی که در ۲۵ ميليون سال پيش فعال بوده در زير يخ های قطب جنوب شناسائی شده است. اين کوه آتشفشان کهن ترين آتشفشان زمين به حساب می آيد.

* به زودی تلفن های همراه نشان خواهد داد که شما بطور دقيق در کجای شهر و در کدام خيابان هستيد. با بهره جوئی از اين پديده پليس ها می توانند زودتر خود را به محل حوادثی که مورد نظر آنهاست برسانند. (اين نوشته مربوط به  سال ۱۳۷۸ است. تلفن های همرا ه الان سال هاست که پيشرفته تر از پيش در دست مردم است. م - د )

*دو روانشناس امريکائی بتازگی نشان داده اند که در هنگام معامله هوش و درايت و خوش برخوردی حرف آخر را نمی زند بلکه اين زرنگی و رندی و جرئت داشتن است که معامله را به پيش می برد.

/ 7 نظر / 7 بازدید
review

بعضی از جوکهای پستهای قبليتون بی مزه (هرچند معنی دار) بودند ...::).... مجموعا از بيست ميشه ۱۱ که تجديد نشين:)...

محمد (شیپور)

سلام. چه همخوانی عجيبی با گربه ی من! گربه ها هميشه قبل از زلزله خبردار ميشن !

آقا خره

ببخشيد آقای دهقانی تو اين مجلاتتون در خصوص خر ها مطلبی نبود يا بود شما تبعيض نژادی رو قبول دارين!

artemis

سلام استاد دهقانی /خيلی جالب بود /ولی اين گرياندن آسانتر از خنداندن است که بديهی است انسان کافيست دمی به انسان بودنش فکر کند نا خود آگاه هم خود می گريد هم خلق و خالقی را می گرياند بس که موجود بی پناهی است اين بشر / در پناه حق سلامت و کامروا باشيد .

باران

من دلم گرفته. دانشمندان نمی خوان چيزی کشف کنن؟